ebnfernas

Sny

In Uncategorized on Marzec 24, 2011 at 15:06

Bismillahir rahmanir raheem

„Czy są jednakowi – niewidomy i widzący jasno? Albo czy ciemności i światło są jednakowe?”

(Qur’an: al-Ra’ad; 13:16)

„Niewidomy nie jest równy temu, który widzi; ani ciemność i światło”

(Qur’an: al-Fatir; 35:19-20)

Sny to widzenia, obrazy, projekcje, które śnimy. Mają one różne znaczenia i kategorie,  nie wszystkie sny są błogosławieństwem od Allaha, zaś te które nim są, to sny dobre i prawdziwe – są znane jako al-baszarat.

Dobre i prawdziwe sny są jedną częścią z czterdziestu-sześciu cech proroctwa (Bukhari).

Każdy miewa sny, sny przyjemne i nieprzyjemne, takie które nam sprawiają przyjemność i takie które napawają nas strachem, są też takie sny które się spełniają – czasem te sny (tzw. sny prorocze) są dosłowne a czasem (najczęściej) wymagają umiejętnej interpretacji. Nasuwa sie pytanie – kto zasługuje na jakie sny, kiedy się śni sny prorocze? Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Allah decyduje, o rodzajach snów i osobach, które te sny śnią, ale można poczynić starania, aby otrzymać więcej lub wyłącznie dobre sny.

Postaram się odpowiedzieć na pytanie: jak zamienić złe sny na dobre oraz w jaki sposób można sobie zasłużyć na al-baszarat (dobre nowiny). Poniższy tekst został napisany za pomocą książki „Dreams in Islam”, autorstwa Maulana Imran Hosein (http://www.imranhosein.org/books/124-dreams-in-islam-.html).

Klasyfikacja snów w Islamie

 

1. Sny dobre, mile, przyjemne zwiastujące dobre nowiny zsyłane są od Allah (SWA);

2. Sny złe, ciężkie, straszne, wywołujące ból i niepokój pochodzą od szatana;

3. Sny będące sugestia i projekcją własnego umysłu, wywodzące się z naszego nafs (w tym przypadku brak jedno jednolitego stanowiska, czy ostatni rodzaj klasyfikacji wywodzi sie od Proroka (SAWS) czy od Ibn Sirin)

“Abu Huraira przekazał że Prorok (SAWS) powiedział:

Kiedy Godzina się zbliży, mało który sen wiernego będzie nieprawdziwy. Najprawdziwsza wizja będzie należała do tego który ma najprawdziwszą mowę, dlatego że wizja muzułmanina jest jedną częścią z czterdziestu-pięciu części; istnieją trzy typy snów: 1. ‚dobre’ sny które są dobrymi nowinami (buszra) od Allaha; 2. ‚zły’ sen  który powoduje ból jest od szatana; a 3. jest sugestią własnego umysłu. Więc ten kto widzi nieprzyjemny sen powinien zrobić modlitwę i nie powinien nikomu o tym śnie opowiadać; i (Prorok – SAWS) dodał „chcę widzieć kajdany (we śnie) ale nie lubię nosić naszyjnika, dlatego że kajdany są znakiem religijnej wytrwałości. Narrator dodał: Nie wiem czy to jest częścią hadisu czy słowa Ibn Sirina.”(Muslim, podobne w Bukhari)

Przekazał Abu Huraira: „Wysłannik Allaha (SAWS) powiedział: „(Dobry) sen prawowiernego to część czterdziestu sześciu części proroctwa” (Bukhari 6988)

“Abu Hurairah przekazał: Po zakończeniu porannej modlitwy Prorok (SAWS) pytał czy ktokolwiek widział jakiś sen, i dodawał: po mnie nic nie zostanie z proroctwa poza dobrymi snami.” (Muwatta, Imam Malick)

Sny dobre…proroctwa, wizje, przepowiednie

Szejch Abdul Ghani al-Nabulsi na początku swojej książki Ta’teer al-Anaam fi tafseer al-Ahlaam wymienił hadis Proroka (SAWS):  

„Ktokolwiek nie wieży w ‚dobre i prawdziwe’ sny (R’uja al Saliha) z pewnością nie wieży w Allaha ani w Dzień [Sądu Ostatecznego]”

Prorok opisał jakie sny należą najlepszych:

„Najlepsze ze wszystkich snów to te gdzie widzisz swojego Pana, lub swojego Proroka, lub swoich Muzułmańskich rodziców.”

Widzieć Proroka (SAWS) we śnie:

„Ten kto ujrzał mnie we śnie na prawdę mnie ujrzał, albowiem szatan nie może przybrać mojej postaci.”

Abu Hurairah przekazał że Prorok powiedział „Ktokolwiek mnie zobaczy we śnie, zobaczy mnie będąc obudzonym” (czyli, prawdopodobnie Proroka (SAWS) można zobaczyć poprzez wizję; wizje i sny są podobne do siebie.

Przekazał Abu Qatada: Prorok (SAWS) powiedział: „Kto ujrzy mnie (we śnie) ujrzy mnie naprawdę.” (Bukhari 6996)

Sny zle, mroczne sny…

Do tej kategorii zaliczamy omamy senne, sny, których się boimy, wywołujące w nas strach, przerażenie, ból. Złym snem może być sen, kiedy mężowi śni się, że żona go zdradza. Zsyłając zły sen, szatan bawi sie któremu, go (zły sen) zsyła. Pewnego razu ktoś powiedział Prorokowi (SAWS) o swoim śnie. We śnie ten człowiek ścigał swoją głowę tak jak by była odcięta. Słuchając opis Prorok (SAWS) się uśmiał i powiedział, że, kiedy szatan się z wami bawi podczas snu, nie opowiadajcie o tym śnie nikomu. (Muslim)

Przekazał Abu Qatada Al Ansari: „Słyszałem jak Wysłannik Allaha powiedział: ‚ dobry sen jest od Allaha a zły od szatana; zatem jeśli komuś z was przyśni się zły sen, który mu się nie spodoba, niech splunie w lewo i prosi Allaha o ochronę przed nim, aby mu nie zaszkodził’” (Bukhari)

W Islamie, zaleca si, wykonanie określonych czynności po przebudzeniu sie ze złego snu:

1. Nie dzielenie sie informacją o złym śnie z nikim,

2. Przed snem recytowanie ayatu Al-Kursi

zaleca się również, położenie się spać w stanie czystości rytualnej.

 Przekazał Abu Salama: śnił mi się sen, który przyprawiał mnie o chorobę, aż usłyszałem jak Abu Qatada mówił: „Mi również śnił się sen, który przyprawiał mnie o chorobę, aż usłyszałem jak Prorok mówił: „Dobry sen jest od Allaha, zatem jeśli ktoś z was ujrzy sen, który mu się podoba, nie powinien opowiadać go wszystkim lecz tylko tym, których kocha, a jeśli ujrzy sen, który mu się nie spodoba, wówczas powinien prosić Allaha ochronę  jego zła i od zła szatana, i splunąć trzy razy (w lewo) i nie powinien nikomu o nim mówić, wtedy mu nie zaszkodzi.” (Bukhari)

Pewien złodziej powiedział Muhammad Bin Sirin: „Kiedy idziesz spać recytuj Ajat-al-Kursi (2:255), bo wtedy stróż od Allaha będzie nad tobą czuwał, a szatan się do ciebie nie zbliży aż do wschodu słońca.”(Bukhari)

Sny wywodzące się z nafs

Czyli, sny pochodzące od naszego ja – są one wskaźnikiem stanu/zdrowia wnętrza osoby.

Niespełnione marzenia/chęci mogą zostać usatysfakcjonowane we śnie. Np. dziewczynka która często chciała zjeść loda z przejeżdżającej ciężarówki z lodami, której mamie ciągle brakuje pieniędzy na lody – z powodu ubóstwa. Wyśniona konsumpcja lodów może oznaczać, zaspokojenie określonego braku emocjonalnego, tęsknoty.

Mężczyzna który ma sny nt. złego seksualnego zachowania. Ten sam mężczyzna może wcale nie czynić tych złych uczynków – niemniej jednak przeżywa sny w których o nich wspomina. W tym przypadku sen jest lustrzanym odbiciem jego wewnętrznej rozwiązłości moralnego, nawet jeśli trzyma się reguł Islamu.

Sny i proroctwo

Doświadczenie Proroka (SAWS) wskazuje, że regularnie ukazujące się dobre i prawdziwe sny są znakiem coraz wyższych osiągnięć w rozwoju duchowym. Tę osiągnięcie (dobrych i prawdziwych snów) wydaje się być pozytywnym rezultatem wynikającym z tazkiyah (czyli, zmaganie w celu osiągnięcia czystości wewnętrznej).

Tutaj można się zastanowić na nad słowami Aiszy (ra), że: dla Proroka (SAWS) początek Boskiej Inspiracji się ukazywał za pomocą dobrych i prawych (prawdziwych) snów – podczas snu. Prorok nigdy nie miał snu poza gdy mu się okazał prawdziwy jak światło dzienne.”(Bukhari)

Jusuf (AS)

„Oto powiedział Józef do swego ojca: „O mój ojcze! Zobaczyłem jedenaście gwiazd i słońce, i księżyc;  widziałem je, jak mi wybijały pokłony.” On [Jakub (a.s.)] powiedział: „O mój synu! Nie opowiadaj tego widzenia twoim braciom, bo oni uknują przeciwko tobie podstęp. Zaprawdę, szatan jest dla człowieka wrogiem oczywistym! W ten sposób wybiera ciebie twój Pan i nauczy cię wyjaśnienia wydarzeń;”

Jusuf (as)- osiągnie sukces

jedenaście gwiazd- bracia Jusufa (as)

słońce i księżyc – rodzice

Z tego wydarzenia możemy wyciągnąć kolejne wnioski:

a) Jakub (as) zinterpretował sen

b) Jakub zrozumiał że wrogo nastawieni synowie też są w stanie zinterpretować sen

c) czyli religijni i nie-religijni ludzie są w stanie interpretować sny – stąd ostrzeżenie

Prorok (SAWS) powiedział „Dobre sny pochodzą od Allaha, więc jeśli ktoś z was widzi coś przyjemnego nie powinno się tego opowiadać nikomu poza osobą którą się kocha…” (Muslim)

Mama Musy (a.s.)

Sytuacja Mamy Musy (AS) – Faraon chciał egzekucji wszystkich nowo narodzonych Izraelskich chłopców.

Schowała Musę (AS) aż dostała wahi (inspiracja) od Allah:

„‚I objawiliśmy matce Mojżesza: „Karm go piersią, a kiedy się będziesz obawiać o niego, to wrzuć go w morze! Nie obawiaj się i nie smuć! My go tobie zwrócimy i uczynimy go jednym z posłańców.'” (Koran 28:7)

„‚Wrzuć go do skrzyni, potem wrzuć go w morze i niech morze wyrzuci go na brzeg. Niech zabierze go Mój i jego wróg!”‚ (Koran 20:39)

Sny budujące samopoczucie i morale

Sen potrafi podbudować morale, zmotywować do działania, pozytywny, dobry sen motywuje do działania i może mieć znaczenie wagi strategicznej, z racji na rodzaj objawienia sennego.

„Mieliście już znak  w dwóch oddziałach, które się spotkały: jeden oddział walczył na drodze Boga, a drugi pozostał niewierny. Ci ostatni widzieli na własne oczy, że tamtych było dwukrotnie więcej. Lecz Bóg wspiera Swoją pomocą tego, kogo chce.” (Koran 3:13)

„‚Oto we śnie pokazał ci ich Bóg niewielu. Jeśliby On pokazał ci ich wielu, stracilibyście odwagę i sprzeczalibyście się w tej sprawie. Lecz Bóg  dał uspokojenie: przecież On wie dobrze, co jest w piersiach (sercach)!  I oto On pokazał wam ich, kiedy spotkaliście się, jako nielicznych w waszych oczach, i podobnie pomniejszył was w ich oczach, aby móc rozstrzygnąć sprawę, która się miała dokonać. Do Boga powracają wszystkie sprawy!'” (Koran 8:43-44)

Traktat Hudajbija

Doskonałym przykładem snu o znaczeniu strategicznym jest sen jaki Prorok (SAWA) otrzymał od Allah, w chwili gdy muzułmanie wygnali Żydów z Mediny i skoncentrowali sie w Khaibar. Istniało duże prawdopodobieństwo, ze osłabieni Żydzi zawrą sojusz z Quraish, a to mogłoby oznaczać, że jeśli muzułmanie zaatakowaliby Khaibar, to Quraish ruszyliby na podbój Mediny. Nie atakując Khaibar, muzułmanie również mogliby znaleźć sie w trudnym położeniu. Odpowiedź i rozwiązanie sytuacji przyszło do Proroka (SAWA) we śnie. Strategiczne posunięcie – odprawienie Omry.

„Bóg uczynił prawdziwym dla Swego Posłańca widzenie prawdy: „Wy wejdziecie z pewnością bezpieczni do świętego Meczetu, jeśli Bóg zechce, z ogolonymi głowami i przyciętymi, nie obawiając się. On wiedział to, czego wy nie wiedzieliście, i przygotował, obok tego, bliskie zwycięstwo.'” (Koran 48:27)

Jak się zachować, kiedy ktoś mówi że widział sen

Adab (czyli, Islamskie zachowanie) w momencie gdy ktoś powie „Miałem sen” i chce go opowiedzieć to powiedzenie: Khair inshAllah (oby Allah chciał że to są dobre wieści).

Jak zasłużyć na dobre i prawdziwe sny

1. Upewnij się,  że Twoje życie przebiega zgodnie z zasadami Allaha

2. Usunąć ze swojego życia nienawiść, poczucia satysfakcji niepowodzeń innych osób, chciwość, bezwstydność seksualna

3. Praktykuj: post i dodatkowe modlitwy nocne

4. Wypełnić swoje serce miłością wobec tych wszystkich których Allah kocha.

5. Ustal tryb swojego dnia w taki sposób żeby brać małą drzemkę w popołudniu.

6. Żyj i jedz zdrowo:  kolację przed lub po Maghrib, albo powinien kompletnie zrezygnować z cięższego posiłku (na noc), uprawiaj sporty

7. Wysypiaj się

8. Recytuj sury al-Falak,  sura an-Nas przed snem, dla ochrony przed złem: Przekazała Aisza: kiedy Prorok (SAWS) szedł do łóżka, wydmuchiwał w swoje ręce recytując Mu’awidhat (Sura an-Nas i Sura al-Falak) potem ocierał rękoma swoje ciało” (w innych wersjach też pisze że Prorok wycierał całe swoje ciało)

9. Kładź się spać zachowując czystość rytualną

10. Spij na wszak lub prawym boku

11. Proś Allah (SWA) o dobry sen (szczerze). Osoba proszącą doświadczy głębokiego snu w pierwszej części nocy. Abdullah ibn Umar (ra) zrobił dokładnie to:

Przekazał Ibn Umar: Towarzyszom Wysłannika Allaha (SAWS) śniły się sny za życia Wysłannika Allaha, które opowiadali Wysłannikowi Allaha. Wysłannik Allaha wyjaśnił je, tak jak zażyczył sobie Allah. Byłem wtedy młodzieńcem i mieszkałem w meczecie dopóki się nie ożeniłem. Powiedziałem sobie:, „Jeśli jest we mnie, choć trochę dobra, ujrzę również to, co widzą ci ludzie.” Więc kiedy kładłem się do łóżka pewnej nocy, powiedziałem: „Allahu! Jeśli widzisz we mnie, choć trochę dobra, ześlij mi dobry sen.” Kiedy byłem w tym stanie, przyszli do mnie (we śnie) dwaj aniołowie. Każdy trzymał w ręce maczugę z żelaza, i zabrali mnie obaj do Piekła, a ja znajdowałem sie między nimi i prosiłem Allah: „Allahu! Proszę Cię o ochronę przed Piekłem.” Potem ujrzałem przed sobą innego anioła, który trzymał maczugę z żelaza w dłoni. Powiedział mi: „Nie obawiaj się, będziesz doskonałym człowiekiem, jeśli odmawiać będziesz więcej modlitw.” I zabrali mnie i zatrzymali na krawędzi Piekła, a zważcie, wyglądało ono w środku jak studnia i boczne słupy przypominały jak słupy przy studni; a przy każdym słupie stał anioł trzymając maczugę. Ujrzałem w nim wielu ludzi zwieszonych do góry nogami z żelaznymi łańcuchami, i rozpoznałem wśród nich niektórych mężczyzn z plemienia Kurajszytów. Potem (aniołowie) zabrali mnie na prawą stronę.

Autor: Hubert Olszewski

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: